Åkerblads restaurang

Sommartjänster; Restaurang, Kök & Städ

Sommaren närmar sig med stormsteg & det öppnas upp för fler tjänster hos oss.
Här kan du läsa mer om våra sommartjänster, de pågår som regel mellan juni-augusti. Alla tjänsterna har goda möjligheter till förlängning & tillsvidareanställningar.
Du kan läsa mer om sommartjänsterna här.

Restaurang

Kök

Städ