Vår historia

Åkerblads är Tällbergs bys äldsta gård och heter egentligen Gatugården, Tällberg 1:1, där namnet Gatu kommer från att den ligger vid gatan.

Gården härstammar från 1400-talet, men vi kan följa den bakåt till 1630-talet. Leksands kyrka brann nämligen sista gången år 1629 och med följde kyrkbokföringen, men enligt skattelängderna i Leksands socken kan du följa släkten 21 generationer tillbaka till 1537.

I och med att Gatugården var den äldsta gården i byn kom många bondelagsmän och riksdagsmän härifrån och däribland en man som var ledare för ”Bondeupproret” också kallat ”Den stora daladansen”. Hans namn var Gatu Erik Ersson och han föddes år 1729. Det står däremot att han fick en son född år 1742, lite väl tidigt. Det var dåtidens skattefusk, då de genom att undanhålla den riktiga åldern på sina barn så länge som möjligt slapp betala skatt för dem.

Förr sträckte sig gården från Sätra by över Plintsberg ner i Tällberg och nästan ända ner till Siljan. Där skatt betalades efter antal djur, skogar, ängar, fäbodar, silverlod, kopparlod m.m. Storbonden Jon Erss i Gatugården i Tillebergh betalade sex penningar per år i skatt.

På gården levde man av jord- och skogsbruk, sidledes tog man emot kalas, bröllop och begravningar. Först år 1910 började man driva pensionatsrörelse på allvar, dock hade man boskap kvar på gården ända fram till år 1943, trots att man då hade en ganska stor hotellrörelse. Nu är gården avstyckad i många delar efter en stor delning år 1903 efter att sonen som nyss ärvt gården dog på sin 34-årsdag. Sticka drogs mellan syskonen om vem som skulle ärva gården, lotten föll på Gatu Kersti Olsdotter gift Åkerblad. De övriga syskonen delade på utfädboden i Facksberg och marken i Sätra dit änkan även flyttade. Vissa gårdar flyttades även till Ullvi, där en av sönerna gifte sig och det sedermera även blev en stor Gatugård. Delar av Gatugården i Ullvi och delar av Gatugården i Tällberg står nu på Leksands Gammelgård vid Leksands kyrka.

Idag är det 19:e, 20:e, 21:a och 22:a generationen av familjen Åkerblad som välkomnar dig till Åkerblads Hotell. En gård som generation efter generation utstrålar en familjär och genuin dalaatmosfär.

Varmt välkommen,

Christina Åkerblad