Åkerblads restaurang

Sommartjänster; Restaurang, Kök, Städ & Vaktmästeri

Sommaren närmar sig med stormsteg & det öppnas upp för fler tjänster hos oss.
Här kan du läsa mer om våra sommartjänster, de pågår som regel mellan maj/juni-augusti/september. Alla tjänsterna har goda möjligheter till förlängning & tillsvidareanställningar.
Du kan läsa mer om sommartjänsterna här.

Restaurang

Kök

Städ

Vaktmästeri